Türk Lirası ile yapılan sözleşmelerde yeni dönem

1 hafta önce

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre sanayi iş birliği projeleri kapsamında yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelere artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı imkanı tanınabilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla sanayi iş birliği projelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar değiştirildi. Buna göre, yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerden gereken şartları sağlayanlara, artırımlı fiyat farkı hesaplanabilecek. Yüklenicinin 30 gün içerisinde yazılı başvurusu üzerine 6 ayı geçmemek üzere süre uzatımı da verilebilecek.

ARTIRIMLI FİYAT FARKI NEDİR?

Artırımlı fiyat farkı: ,Uygulama esaslarının “Kapsam” başlıklı 2. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen, 01/01/2022 ile 31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) gerçekleştirilen kısımlar için; ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunanlarda, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı tutarı bu Esaslara göre artırılır, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayanlar ile hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin bir kısmı için fiyat farkı hesaplananlarda hesaplanmayan kısımlar için de bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanır. Düzenlemesi kapsamındaki sözleşmeler için uygulama esaslarına göre hesaplanacak fiyat farkını, ifade etmektedir.

Yorumlar

Bir yanıt yazın