BIST şirketlerinden güncel haberler

2 ay önce

Investing.com – Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin yaptıkları bildirimlere göre hazırladığımız güncel şirket haberleri özetimize içeriğimizin devamında göz atabilirsiniz.

Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS)

Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bağlı ortaklığı Alfasolar Teknoloji Yatırımları A.Ş. tarafından enerji izleme ve yönetim çözümleri ile iştigal eden INAVITAS Enerji Anonim Şirketi’nin sermayesinin %30’una tekabül eden bir bölümünün, sermaye artırımı ve mevcut payların devralınması suretiyle Alfasolar Teknoloji tarafından toplamda 6.500.000 dolar devir bedeli ve 6.000.000 dolar emisyon primli sermaye artırımı yapılmak suretiyle 12.500.000 dolar yatırım bedeli karşılığında edinilmesi hususunda, INAVITAS Enerji Anonim Şirketi’nin mevcut pay sahipleri ile bir Pay Alım ve İştirak Sözleşmesi imzalamıştı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Alfasolar Teknoloji’nin INAVITAS Enerji Anonim Şirketi nezdindeki pay oranı %30 oldu.

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (MTRKS)

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi, %50 paya sahip olmak üzere finans sektörüne yönelik yazılımlar başta olmak üzere yazılım geliştirme konusunda faaliyetler yürütecek Cronexis Teknoloji Anonim Şirketi ünvanlı şirketin kurulmasına karar verdi.

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY)

Avrupakent GYO, portföyünde bulunan Forum Trabzon AVM’nin tadilat projesini tamamladı ve 23.02.2024 tarih ve 2024/18 sayı numarası ile Yapı Kullanım İzin Belgesi (iskan) aldı.

Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat A.Ş. (PLTUR)

Platform Turizm, 2024 yılı özel sektör personel taşıma projeleri kapsamında üç ayrı sanayi kuruluşu ile toplamda 50.000.000 TL’lik sözleşme imzaladı.

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN)

Margün Enerji, pay geri alımına ilişkin azami pay sayısının 100.000.000 adet (100.000.00,00 TL nominal), pay geri alımı için ayrılacak olan fonun 1.500.000.000,00 TL olarak belirlenmesine karar vermişti.

Şirket, mevcut programa ilave olarak geri alım yapabilmesine ve pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 118.000.000 adet (118.000.000,00 TL nominal) olarak revize edilmesine, pay geri alımı için ayrılan 1.500.000.000,00 TL’lik fona ilave olarak öz kaynaklarından karşılanmak üzere 500.000.000,00 TL fon yaratılarak 2.000.000.000,00 TL’ye çıkartılmasına karar verdi.

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PATEK)

Pasifik Teknoloji, TİTRA Teknoloji A.Ş.’nin %51 hissesini, hazırlatılan değerleme raporu kapsamında tespit edilen 478.197.000 TL bedel ile satın almaya ve hisse devir sürecinin başlatılmasına karar verdi.

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (GLCVY)

Gelecek Varlık Yönetimi, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin (GARAN) 23.02.2024 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 2 portföyden 531,84 milyon TL anapara büyüklüğündeki 1 bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandı. Bu ihaleye toplam 17 varlık yönetim şirketi katıldı.

Cvk Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD)

CVK Maden bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik yurt dışında yerleşik bir şirket ile yaklaşık 32 milyon TL bedelli “Maden Cevheri Satışı” konusunda anlaştı.

Tatlıpınar Enerji Üretim (TATEN)

Tatlıpınar Enerji Üretim, Balıkesir ilinde bulunan, EPDK tarafından verilen EÜ/3887-5/2355 lisans numaralı,Tatlıpınar RES Projesi’nin sahada montajı tamamlanan 14,40 MW kurulu güç kapasitesine sahip 3 türbininin T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 23.02.2024 tarihinde mevzuata uygun olarak geçici kabulünün yapıldığını ve bu türbinlerin 24.02.2024 tarihinden itibaren ticari enerji üretimine başladığını bildirdi.

VBTS kapsamına alınan hisseler

BNTAS ve FONET paylarında 26/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak.

BORSK ve DOBUR payları 26/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

KSTUR payları 26/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

Yorumlar

Bir yanıt yazın