Aksu Enerji’den (AKSUE) bedelli sermaye artırımı açıklaması

2 ay önce

Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. (AKSUE) tarafından 14 Şubat 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Yeni Pay Alma Haklarının Kullanılmasından Sonra Kalan Paylar hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Şirketimizin 150.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 66.000.000,-TL’ye çıkarılmasına ilişkin 30.01.2024 tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının kullandırılması işlemleri 13.02.2024 tarihinde tamamlanmıştır.

Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen (A) Grubu imtiyazlı payların nominal değeri 32.459,923 TL ve (B) Grubu imtiyazsız payların toplam nominal değeri 234.557,247 TL olmak üzere toplam 267.017,17 TL’dir. Yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan (B) Grubu toplam 234.557,247 TL nominal değerli paylar 16.02.2024 ve 19.02.2024 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış” yöntemi ile nominal değerinden düşük olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan sermaye artırımına ilişkin İzahname’de detaylı olarak açıklandığı üzere, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan (A) Grubu 32.459,923 TL nominal değerli imtiyazlı paylarda “Borsa’da Satış” yöntemi kullanılmayacaktır. SPK’nın II-5.2 sayılı “Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği”nin 17/2 maddesi uyarınca, söz konusu (A) Grubu imtiyazlı paylar nominal değerden aşağı olmamak üzere Şirketimizin Borsada işlem gören (B) Grubu paylarının yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan kısmının Borsada halka arz süresinin son iki işlem gününde (16.02.2024 ve 19.02.2024) Borsa Birincil Piyasasında oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının ağırlıklı ortalaması üzerinden Şirket Esas Sözleşmesinin 7’nci maddesi doğrultusunda, Yönetim Kurulunca diğer (A) Grubu pay sahiplerine teklif edilerek Şirket Merkezinde satışa sunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yorumlar

Bir yanıt yazın