Yerli-ithal doğalgaz için adım

5 ay önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bu hafta gündemde enerji ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi öne çıkacak. Düzenlemelerle, sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatına imkan tanınıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesinin artırılması da hedefleniyor.

ENERJİ TEKLİFİ MECLİS GÜNDEMİNDE

Türkiye Büyük Millet Meclisi, önemli yasal düzenlemeler için mesai yapacağı bir haftaya giriyor. Meclis Genel Kurulu’nda, Sanayi Komisyonu’nda kabul edilen enerji teklifi ele alınacak.

BAKANLIKÇA BELİRLENEN GÖLLERDE SANTRAL KURULABİLECEK

Teklife göre denizlerde ve göllerde yenilenebilir enerji santralleri kurulabilecek. İçme-kullanma suyu temin edilen alanlar ile kıyı kanunu kapsamındaki sahil şeritleri ise kapsam dışı tutulacak.

TÜRKİYE’DE SIVILAŞTIRILIP DÜNYA PAZARINA SUNULACAK

Sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatının yasal altyapısı da bu teklifle oluşturuluyor. Hem yerli hem ithal doğalgaz, LNG tesisleriyle dünya piyasalarına pazarlanabilecek. Ve olağanüstü hal kararı alınan veya genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerler… Buralarda elektrik hizmetlerinin kesintisiz karşılanabilmesi için geçici süreli elektrik enerjisi talepleri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılanacak. Salı ve çarşamba günleri de Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Türkiye ve dünya gündemine ilişkin mesajlar Meclis kürsüsünden verilecek.

Yorumlar

Bir yanıt yazın