Fitch: Türkiye dahil gelişen piyasalara sermaye akışı 10 yılın zirvesine çıkacak

3 ay önce

Fitch: Türkiye dahil gelişen piyasalara sermaye akışı 10 yılın zirvesine çıkacak

Fitch Ratings, “Gelişmekte Olan Piyasalara Net Sermaye Akışları Güçlü Bir Şekilde Toparlanacak” başlıklı analizinde, “Küresel Ekonomik Görünüm” raporunda yer alan dokuz gelişmekte olan ülkeye odaklanarak en büyük gelişmekte olan piyasalara net özel sermaye akışlarındaki eğilimleri inceledi.

Bu ülkeler arasında Türkiye, Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Brezilya, Polonya, Hindistan, Endonezya ve Rusya yer aldı.

Analizde, Çin haricindeki gelişmekte olan piyasalara yönelik net sermaye akışları doğrudan yabancı yatırımlar, portföy öz kaynakları, portföy borçları ve banka akışları olmak üzere dört kategoriden oluştu.

Buna göre, gelişmekte olan piyasalarda gelişmiş ekonomilere göre daha yüksek büyüme ve ABD Merkez Bankasının bu yıl içinde faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentilere bağlı olarak, bu yıl gelişmekte olan piyasalara net sermaye akışı 200 milyar dolarla 2013ten beri görülen en yüksek seviyeye çıkacak.

Böylece, gelişmekte olan piyasalara sermaye akışları bu yıl güçlü şekilde toparlanarak bu ülkelerdeki GSYHnin yüzde 2,2sine ulaşacak.

Gelişmekte olan piyasalara sermaye akışlarının büyük kısmını doğrudan yabancı yatırımlar oluştururken, yatırım destinasyonları arasında Hindistan, Brezilya, Meksika ve Endonezya, zaman içinde kalıcı net sermaye girişleri kaydeden ülkeler olarak öne çıkacak.

Söz konusu dokuz gelişmekte olan piyasaya sermaye akışı 2007de 408 milyar dolarla zirve yaparken, bu rakam ülkelerin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 5ine denk gelmişti. Bu ülkelere sermaye akışı 2015ten itibaren önemli ölçüde zayıflamıştı.

Gelişmekte olan dokuz piyasaya sermaye akışı son iki yıldır oynaklık gösterirken, 2022de negatife dönmüş ve 2023ün üçüncü çeyreği itibarıyla Rusyadan çıkışlardaki artışın etkisiyle yeniden toparlanma eğilimine geçmişti.

Yorumlar

Bir yanıt yazın