SASA’nın yatırımına revize

7 ay önce

SASA’nın Adana yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin karar revize edildi.

SASA Polyester Sanayi AŞ tarafından Adana İlinde yapılacak olan saf tereftalik asit (PTA) ve polimer/cips üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin 24/11/2020 tarihli ve 3200 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında değişikliğe gidildi.

Cumhurbaşkanlığının “Adana İlinde Yapılacak Olan Saf Tereftalik Asit (PTA) ve Polimer/Cips Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin 24/11/2020 Tarihli ve 3200 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar”ı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararın 1 inci maddesinde yer alan “saf tereftalik asit (PTA) ve polimer/cips” ibaresi “saf tereftalik asit (PTA), polimer/cips, POY, FDY ve sentetik elyaf’ şeklinde değiştirildi.

Aynı Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “PTA ve polimer/cips” ibaresi “PTA, polimer/cips, POY, FDY ve sentetik elyaf’ şeklinde, (e) bendinde yer alan “11.271.788.151 TL” ibaresi “32.625.756.937 TL” şeklinde, (f) bendinde yer alan “1.350” ibaresi “3.250” şeklinde değiştirildi.

Değişiklikle daha önce öngörülen 1,5 milyon ton/yıl PTA kapasitesi korunurken, polimer/cips kapasitesi 665 bin ton/yıldan 1 milyon 32,5 bin ton/yıla çıkarıldı. 

Ayrıca 367 bin 500 ton POY-FDY, 402 bin 500 ton/yıl sentetik elyaf, yatırımın süresi sonunda üretilmesi planlanan ürünlere eklendi.

Yorumlar

Bir yanıt yazın