BIST şirketlerinden güncel haberler

9 ay önce

Investing.com – Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin yaptıkları bildirimlere göre hazırladığımız güncel şirket haberleri özetimize içeriğimizin devamında göz atabilirsiniz.

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, 05.10.2023 tarihinde THY’nin “B” seviyesindeki kredi notunu teyit ederek, not görünümünü Türkiye ile benzer şekilde Negatif‘ten Durağan’a yükseltti.

S&P ayrıca, THY’nin 2015 yılında ihraç etmiş olduğu Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikalarına ait kredi notunu “B” olarak teyit etti.

İttifak Holding A.Ş. (ITTFH)

İttifak Holding A.Ş., 384.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin 1.200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde %100 oranında 384.000.000 TL arttırılarak 768.000.000 TL’ye çıkarılması ile ilgili olarak 05.10.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yaptı.

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MIPAZ)

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin sahibi olduğu %82,29 oranındaki Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının tamamının Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması sonucunda ortaya çıkan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü kapsamında, şirketin diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere, beher 1 TL nominal değerli şirket payı için 8,9002 TL üzerinden zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formu SPK tarafından olumlu karşılandı.

Kervan Gıda Sanayi Ve Ticaret As (KRVGD)

Kervan Gıda, jelly üretim tesisini ilgili düzenlemeler çerçevesinde “iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme” yöntemi ile şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Mavi Yıldız Makine Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne devredilmesine karar verdi

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)

Sabancı Holding, 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; 05.10.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 58,55 TL – 59 TL (ağırlıklı ortalama 58,78 TL) fiyat aralığından toplam 2.000.000 TL nominal değerli SAHOL (SAHOL) payları geri aldı. Bu işlemlerle birlikte, 05.10.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 2.500.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,1225’e ulaştı.

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK)

MLP Sağlık Hizmetleri, 05.10.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 149,70 TL – 155,90 TL (ağırlıklı ortalama 153,06 TL) fiyat aralığından toplam 32.500 TL nominal değerli MPARK (MPARK) payları geri aldı. Bu işlemlerle birlikte, 05.10.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 14.596.600 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,0163’e ulaştı.

VBTS kapsamına alınan hisseler

BSOKE ve DMRGD payları 06/10/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/11/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

ADEL, ALCAR, ATATP ve EDATA paylarında 06/10/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/11/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak.

AZTEK payları 06/10/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/11/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

Yorumlar

Bir yanıt yazın