ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

8 ay önce

***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hak Kullanım Tarihi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 350.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 135.084.442
Ulaşılacak Sermaye (TL) 945.591.094

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
CIMSA, TRACIMSA91F9 135.084.442 810.506.652,000 600,00000 CIMSA, TRACIMSA91F9 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 135.084.442 810.506.652,000 600,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 29.09.2023

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 810.506.652

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 03.08.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 20.09.2023
SPK Başvuru Tarihi 03.08.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 20.09.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 03.10.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 02.10.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 27.09.2023

Ek Açıklamalar
28.07.2023 ve 03.08.2023 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin 135.084.442 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 810.506.652 TL nominal değerde ve %600 oranında bedelsiz artırılarak 945.591.094 TL’ye çıkarılması ve esas sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.09.2023 tarihinde tescil edilmiştir. Hak kullanım tarihi 29.09.2023 olarak belirlenmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Esas Sözl.Tadil Metni.pdf

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197664

BIST

Yorumlar

Bir yanıt yazın